• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Rom Fjern begrænsning Sted: Rom Emneord polemik Fjern begrænsning Emneord: polemik

Søgeresultater

Til Jens Baggesen. (Aabent Feidebrev.)

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Æsthetisk Litteratur. Baggesen

Et Par Ord om Geistlighedens Videnskabelighed eller om kristelig og præstelig Lærdom

Pudsigheder i Folkebladet om Sogne-Baand og Samvittigheds-Frihed

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Gaade-Giætningen. (Til Baggesen.)

Om Bjovulfs Drape eller det af Hr. Etatsraad Thorkelin 1815 udgivne angelsachsiske Digt

Om Kæmpevise-Bogen, en Stemme mod Hr. Levins, Hr. Liebenbergs o. s. v.