• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Rom Fjern begrænsning Sted: Rom Emneord litteratur Fjern begrænsning Emneord: litteratur

Søgeresultater

Til Jens Baggesen. (Aabent Feidebrev.)

Den Danske Rim-Krönike

Æsthetisk Litteratur. Baggesen

Om Kæmpevise-Bogen, en Stemme mod Hr. Levins, Hr. Liebenbergs o. s. v.

Om den gammeldanske Rim-Krønike

Om Scriptores Rerum Danicarum medii ævi

Nordiske Smaadigte

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Prøver af Snorros og Saxos Krøniker i en ny Oversættelse samt et Ord til Danske og Norske