• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret

Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom

En liden Bibel-Krønike for Børn og Menig-Mand

Om Christendommens Sandhed

En liden Bibelkrønike for Børn og Menigmand

Det christelige Ægteskab

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger

Menneske-Historien og Bibel-Historien hos Jøderne og de Christne