• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Norge Fjern begrænsning Sted: Norge

Søgeresultater

Om Videnskabelighed og dens Fremme, især med Hensyn paa Fædrelandet

Krigssang for Nordmænd

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Krønikens Gienmæle

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

Om Afguderie

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

En liden Bibelkrønike for Børn og Menigmand