• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Nordsøen Fjern begrænsning Sted: Nordsøen Samling Grundtvigs Værker Fjern begrænsning Samling: Grundtvigs Værker

Søgeresultater

Den Danske Rim-Krönike

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Jens Baggesen

Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

En liden Bibel-Krønike for Børn og Menig-Mand

Om den sande Christendom

Danskeren 1

Saga. Nytaarsgave for 1812

Bjovulfs Drape eller det Oldnordiske Heltedigt