• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

1913/1914: Betænkning (Landstinget)

I. Forslag til Lov om Rettens Pleje.

II. Forslag til Lov om Udgifterne i Strafferetsplej en.

III. Forslag til Lov om Tilvejebringelse af Lokaler for Østre Landsret, Sø- og Handelsretten i København og Køben- havns Byret m. m.

IV. Forslag til Lov om Retsafgifter i Domssager m. m.

V. Forslag til Lønnrngslov for forskel- lige af de i Lov om Rettens Pleje om- handlede Embeds- og Bestillingsmænd.

Ændringsforslag til Forslag til Lov om Rettens Pleje. Af Udvalget:

Sjælland og Møen.

Bornholm.

Lolland-Falster.