Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 25

Nytten af politiske Handels-Balancer kan lettelig indsees, men vanskeligere er det at angive en tilforladelig Maade, hvorefter samme med Vished kan udregnes og fastsettes. Den rullerende Pengesum, dens Af- eller Tiltagelse, Hvilken endog, usupponeret periodiske generelle Ommyntninger, neppe kan bestemmes, er i sig selv et ufuldstændigt Vidne om Handlens Tilstand, da den i et hvert Land varieres af alt for mange absolute og relative Omstændigheder. Ve- xel - Courfen er ikke meget sikrere; thi retter den sig skiønt for en stor Deel efter Forholdet mellem Statens active og passive Handel, saa er