Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 25

Afhandling om Aalborgs Handel, — kronet af det Kongelige Danske LandhuusholdningsSelskab, — ved Christian Magnus Olrik, Hospitals - Forstander i Helsingør og Medlem i bemeldte Selskab. Kiøbenhavn 1773. Trykt paa Gyldendals Bekostning, og findes hos hannem tilkiøbs for 3 Mark. 17 Ark stor 8.