Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 25

f. E. Pag. 46. og 315. 0. f. regner vi til Trykfejl, ligesom at i bemeldte Præmonit. ad Lect. anvises Elementa Dynamices efter Forelæsn. XVI. som skal hedde XV.