Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 25

389 i stor 4to. Dedicationen til Hertugen i Mek- lenborg og Fortalerne udgiøre 31 Sider, Skriftet selv 466 Sider, og Trykfeilene, som ere rettede, 4 Sider.