Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 25

gik for høyt i Regningen. Al Jorderiges Dommer trak fra, og giorde de mange Aar til faa Timer. Det var en anden Regning. Nu han ret vil begynde at leve; nu faaer han Reyse-Ordre; nu bliver han sagt ud af Verden, nu bliver Huset paa Jorden ham opsagt, nu faaer han Befaling at fløtte, nu faaer han Bud at døe." Hvilken opbyggelig Skibs Veltalenhed spore vi ikke hos Hr. L. i følgende: „Jesu Christe! Du reneste Helved-Tillukker, Du eeneste „Himmel-Oplukker!" Dette sidste kan ogsaa være en Prøve paa Hr. L . . . s Pudseerlighed — men om den er anstændig i Taler, og i hellige Taler — det er en anden Sag!