Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 25

Læseren maae ikke søge noget besynderligt i den besynderlige Titel; thi Hr. L . . . s Prækener, som her ere udgivne, indeholde ingen besynderligere Modgift, Trøst og Raad imod Synden, end Prækener i Almindelighed. — Men Hr. L. vil strax fra Titelbladet giøre sig be- kiendt for sine Læsere. — Han vilde gierne vinde i det ringeste den Fordeel, at synes en vittig og veltalende Prædikant; denne hans Hensigt troe vi at spore lige fra Titelen indtil det sidste Ord i