Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 25

imod Synden, anviist udi Ti Aandelige Taler, bearbeidede, holdte og til Trykken hengivne af R. Peter Langhorn, China-Præst. Trykt og tilkiøbs hos Brødrene Berling for 3 Mark 8 ß. stor 16 Ark 8vo.