Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 25

Vi kunne ikke andet end lykønske os med saa værdigt et Skrift i vort Sprog; og vi kunne ikke undlade, i vort skiønsomme Publikums Navn, at sige Oversætteren Tak. Ja, en Oversætter af Hr. Wandalls Skiønsomhed, Lykke og Duelighed fortiener vor Agt og Erkiendtlighed.