Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 25

Tredie Aargang, 25. Stykke.