Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 25

For Samlingens Skyld anføre vi denne Piece, hvis Indhold er enhver ellers bekiendt nok af Aviserne.