Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 25

Lommebog til hver Mands Brug for 1773. Kbhvn. tilkiøbs paa Hr. Agent Holkes Contoir i hans Gaard paa store Kiøbmager Gade for 10 S. Stor 3 Ark 12mo.