Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 25

Børne - Vennen. Om Børnenes physiske Opdragelse fra Fødselen af indtil det femtende