Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 25

Det 14de Kapitel indeholder alphabetiske Tabeller over de Vare, som i Aarene 1706,