Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 21

des her udgiven med Aarstall i Bredden, forskiællige Læsemaader tagne af de forbe-