Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 21

under en vis Tvang, og man meget sielden seer smuk Latin, endog i Originalskrifter.