Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 21

3die Aargang.