Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 21

Tredie Aargang, 21. Stykke.