Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 21

Denne anden Deel af Hr. Elkiers Huusholdnings Kierne bestaaer, foruden Registeret, af 10 Capitler, hvori handles om Fiskerie, om Tien