Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 21

endda undertiden giøre) men endog Ret til de vigtigste Embeder i Kirken. Vi vilde lade dem sove i Fred, det skulde jo være Synd at vække dem!