Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 17

§. 142. Er hat mich dieses gefragt, kiende vi ikke, men vel: Er hat mich um dieses gefragt.