Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 17

En Feil S. 92. Lin. 17. „Søn af Kong Hans„ skal læses: Broder af Kong Hans — rettes her efter Forfatterens Anmodning.