Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

Han ret Naturen fandt med høie Gaver.