Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

At han sin Rolle vel her spillet haver Med stort Genie, med Konst og Flid,