Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

et velfortjent Æreminde over den nyelig afdøde Hr. Geert Londemans udødelige Fortienester ved det Kongel. Danske Theater. Kiøbenhavn 1773. Trykt og tilkiøbs hos Thiele for 2 Skilling, 1/2 Ark 8.