Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

Vi ville give vore Læsere denne Forfatters Karakteer i hans egen Beskrivelse over sig "Jeg er en Eremit, siger han, der midt iblant Verdens og Hovedstadens Tummel bærer en eenlig Siel i et skrøbeligt Lege- me omkring med sig; en Siel afvandt fra tilladte Glæder, en Siel, et daglig Offer for Græmmelse, inderlig Sorg og daglig Bekymringer for dette Livs Næring." Forf. er fremdeles af dem, som ere sig bevidste,