Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

184 & in una sede morantur Majestas & Amor. Kiøbenhavn 1773. Trykt og tilkiøbs hos Höecke for 2 Skill., 1/2 Ark 8.