Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

Denne Aargang indeholder, ligesom de forrige, mange gode Efterretninger; men den behøver og endu megen Forbedring. En saa- dan Lommebog bør ingenlunde forstørres ved at indføre deri unyttige eller dets Hensigt uvedkommende Ting, s. f. E. Struensees og Brandts Historie, Taxten for den agende Post imellem Kiøbenhavn og Helsingøer, som ikke er meer til, Forordningerne om OdelsRetten og Extra-Skatten i Norge, m. m. Derimod savnes adskilligt, som man kunde vente at finde her. De grove Skrive- eller Trykfeil kunde og ved en liden Grad af Agtsomhed været rettede.