Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

— Fjerde Aargang. — Udgiven fra AdresseContoiret, og faaes der tilkiøbs for 2 Mk.