Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

1) “Hvad er Bogholden paa den saa kaldede italienske Maade i kort Begreb? Resp. Det er en herlig og overmaade skarpsindig Konst og Invention, som bestaaer udi tren- de nødvendige dertil behøvende Videnskaber, som er først at skrive, 2det at regne, og 3die Fundamental-Regler, samt grundfast Kiendetegn imellem Debitor og Creditor og Deres Formering. - 2) Hvorudi be- staaer generaliter denne Bogholden? Resp. Den bestaaer som meldt er i Debit- og Creditorers Distinction, at man kan vide i en Handelspost hvilken der er Debitor eller Creditor, paa det man ikke Debitor, Creditor kalder, eller Debet kalder, og saa- ledes falsk journalicerer. 3) Hvor mange Negotier findes, hvorved al Kiøbmandskab i hele Verden bliver forrettet? Resp. Fem: indenlandsk Properhandel, eller particulair Dito; 2) udenlandsk proper Dito eller Di- to, o, s. v. —" Kan Læseren holde længer ud, da finder han her i samme Smag