Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

Kiøbenhavn 1772. Trykt hos N. Møller, Kongl. Hof-Bogtrykker, stor 3 Ark i 4to.