Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

Det glæder os ellers, at dette Verk er fra forrige Aar; thi vi har smigret os med det Haab, at vi efterhaanden skulde blive mere og mere befriede fra saadanne politiske Smørerier.