Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

Höecke for 4 Skilling, stor 1 Ark 8.