Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

Sandfærdig Underretning om en besynderlig Comete, som er seet i Æbletoft, sammenskrevet af Arve Andersen, med hans hosføiede politiske Anmerkninger. — Kiøbenhavn 1772. Trykt og tilkiøbs hos