Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

Vi frietage os for at give et udførligere Udtog af denne Afhandling, da den er kort og bør læses i Sammenhæng af enhver, som bekymrer sig om disse Materier. Dog maae vi anmerke, at Hr. T. tager feil, naar han mener, at Hr. Clausens Priisskrift er kronet af Landhuusholdnings-Selskabet. Det er General-Landvæsens Commissionen, som har bedømt dette Skrift. — Hr. Lübekers Afhandling er vel belønnet, men ikke kronet af Land- Huusholdnings-Selskabet.