Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

væsenet, forholder det sig ikke ligeledes der? Vi tør ikke længe lede efter Beviis i disse Tider, da man nogenlunde kan være for- sikret, at jo mere et Skrift herom viger fra Sandhed og Erfaring, naar det kuns i en vis Modens Tone er stemt, des sna rere finder det Bifalde." Herpaa følger en Sammenligning imellem Hr. Lütkens og Hr. Clausens Afhandlinger. Ved den sidste opholder Hr. T. sig derefter, han bringer Hr. Clausens Grunde for de smaae Bøndergaarde under 24 Hovedsætninger, hvilke han hver især igiendriver og viser, at Hr. Cl. idelig imodsiger Sandhed og Erfaring, ja undertiden sig selv med. I Hovedsagen erklærer Hr. T. sig omtrent for Hr. Lütkens Mening. (See Fortegn. forr. Aarg. S. 354.) For