Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

grundigste og meest erfarne Læge, og der imod søge hen til Markskrigere, Qvaksal- vere, og til de saa kaldte kloge Mænd og Qvinder. — — — — Nu om Land-