Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

mede Skrifter og har Udtrykket nogenledes i sin Magt, end at sammensætte noget i Oeconomien, som endog i Vittiges Øine har en ypperlig Anseelse, især naar han tillige kan give sit Foredrag en videnskabelig Vending. Derfor har vi og i disse Tider saa overvældende en Mængde af oeconomiske Forfattere, der paa den Herligste Maade dyrke Jorden ved deres Skriverbord, og avle Hundredefold paa Papiret, at Huusholdnings-Videnskaberne skulde snart blive til blot Markskrigerie, om der ikke iblant opstod en Mand, der skrev af Erfaring og grundig Indsigt, en Münchhausen, en Lütken, en Teilmann, som kunde styre den oeconomiske Enthusiasme, og føre os tilbage til Naturen og Maadelighed, og sige til vore Stue- og Bog-Oeconomer, som den franske Skribent: Heureux Parisiens jouisses de nos travaux, & jugez del’opera comique.