Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

3die Aargang.