Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

Er det en Fortieneste at bestride gamle ugrundede Fordomme, saa er det, maaskee en større at opdage de nye, som ofte have mindre Grund, og mere Farlighed. Intet er lettere for en der veed at betiene sig af frem-