Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

Betænkninger over Hr. Lütkens og Hr. Clausens Afhandlinger om Bøndergaardes tienligste Størrelse, ved Anders Carl Teilmann. - Kiøbenhavn 1773. Trykt hos Godiches Efterleverske, og findes tilkiøbs i Mummes Boglade for 1 Mark. Stor 5 1/4 Ark 8.