Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

Tredie Aargang, 12. Stykke.