Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

Denne Præken er, som Fors. melder i en Forerindring, holden for 8 Aar siden, ved