Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

trykt i det Kongelige privilegerede Adresse- Contoirs Bogtrykkerie 1773., og sælges i No. 8. paa Børsen for 6 Skilling, stor 3 Ark 8.