Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

190 tragiske Foster vel ikke haft; nei! Sproget heri nærmer sig dog temmelig til det taalelige, og Versene have dog mere poetisk, end de blotte Riim; vi undtage adskillige Steder; men Hunger, Hunger, har alligevel virket paa det øvrige med samme Umildhed, som i Isebella. Virkningen maae ligne Aarsagen; derfor er alting ogsaa her næsten ligesaa magert og smageløst, som hisset. Fabel uden Opfindelse, ingen Karakterers Anlæg eller Underholdning, trivielle og kolde Situationer,@hele Handlingen Uden Indvikling og Interesse.@Vi kunne altsaa ikke raade vore Læsere at kiøbe dette Stykke; vi maatte i det Fald opfordre dem til Almisse; men nei! ikke engang kunne vi det; Fors. har vist sin Løn borte,@og Forlæggeren! — jo dog, en villig Forlægger bør ikke afskrækkes; han kan komme til Nytte ved en bedre Leilighed. Om de da endelig ville være saa runde, at kiøbe det; faa bør vi dog spare dein for at læse det; Vi ville derfor i en Hast give dem Udtog af Stoffet, som et Middel imod videre Nys- gierrighed: "Irmene, en græsk Prindsesse,